La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

UN ESPAI DE COMUNICACIÓ PER A UNA CIUTADANIA LLIURE I INFORMADA

La nova República Catalana s’ha de dotar d’uns mitjans de comunicació públics potents, amb un finançament adequat que permeti mantenir la qualitat i la producció pròpia, al mateix temps que ha de ser el motor de la indústria audiovisual del país. Hem d’impulsar un pacte nacional per l’audiovisual, amb el màxim de consens possible, i hem de treballar per ser un referent europeu en la creació de continguts per a les diverses plataformes audiovisuals.
 

Els pilars de la nova república

1
Un espai radioelèctric nacional

L’espai dels mitjans de comunicació és clau per a la creació d’un marc cultural que contribueixi a la cohesió nacional i social. El nou país tindrà el control de l’espai radioelèctric perquè els mitjans de comunicació que hi emetin ho facin, des de la pluralitat, amb una òptica catalana i amb respecte per la llengua.

Com ho farem?
 • L’Estat català haurà d’ordenar l’espai radioelèctric que tindrà sota la seva sobirania.
 • Concessió de llicències condicionades a l’ús de les llengües catalana i occitana i a l’emissió de continguts produïts als Països Catalans.
 • Afavorir, en la mesura del que sigui possible, la implantació de mitjans privats catalans.
Valora la proposta
2
Un paper preeminent dels mitjans de comunicació públics

Els canals i emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han de tenir un paper preeminent en el nou país, esdevenint mitjans de comunicació estatals. Per això, cal potenciar-ne la qualitat i els continguts, fixant-nos en models de referència europeus. En l'era de la postveritat, els mitjans de comunicació públics hauran de tenir un paper rellevant a l'hora de garantir la veracitat de la informació i el pluralisme ideològic.

Com ho farem?
 • Estudiar l’establiment d’un cànon per al finançament dels mitjans públics, reduint-ne la dependència governamental. Reservar als canals públics prou espai radioelèctric perquè puguin emetre.
 • Regular l’oferta audiovisual dels operadors de cable per assegurar la transmissió dels continguts d’àmbit nacional i local.
 • Garantir la independència dels mitjans públics, sense control polític del govern.
Valora la proposta
3
Fer dels Països Catalans un espai de comunicació

Els Països Catalans són una realitat cultural i lingüística. Que els diferents territoris d’aquesta realitat puguin compartir un espai comunicatiu ajuda a reforçar-ne els vincles i la consciència col·lectiva.

Com ho farem?
 • Cobrir informativament, des dels mitjans públics la realitat dels diferents territoris de parla catalana.
 • El nou estat ha de treballar per garantir la transmissió i recepció dels continguts fets en llengua catalana en els diferents territoris.
 • Recuperar les emissions del canal internacional de TV3 perquè els parlants i aprenents de llengua catalana les puguin rebre arreu del món.
 • Impuls de la investigació en comunicació audiovisual.
Valora la proposta
4
Crear la marca audiovisual Made in Catalonia i convertir Barcelona en capital comunicativa mediterrània

La indústria de ficció televisiva i cinematogràfica d’un país de dimensions modestes, com el nostre, ha de generar una marca internacional amb gran valor afegit. S’ha de buscar la col·laboració i l’establiment de relacions de llarg abast amb productors públics i privats d’altres països. Això, tant per aconseguir la internacionalització de les vendes com per reduir el cost i el risc de les inversions a assumir. Al mateix temps, Barcelona ha d’optar a ser el centre de referència de la comunicació mediterrània.

Com ho farem?
 • El departament comercial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha de convertir en punta de llança de la internacionalització de la indústria audiovisual catalana.
 • Finançament públic orientat a les iniciatives que facilitin el retorn de les inversions i dedicar més recursos a la producció de continguts.
 • Creació a Barcelona d’un centre de mitjans de comunicació mediterranis, amb la finalitat d’intercanvi d’informació, i creació d’un canal audiovisual del mateix àmbit. L’objectiu final d’aquest canal seria convertir-se en font de referència indispensable en tot el que afecti els territoris mediterranis.
Valora la proposta
5
Noves pantalles i nous models de negoci

Les noves pantalles associades a la mobilitat obren noves possibilitats de negoci al sector audiovisual i l’empenyen a col·laborar amb altres sectors generadors de continguts, com el dels videojocs o les tecnologies de la informació.

Com ho farem?
 • Impulsar la convergència dels sectors audiovisual, tecnològic i editorial i l’aprofitament del talent conjunt.
 • Consolidació d’una indústria audiovisual potent, innovadora i promotora de l'expansió de continguts culturals.
 • Potenciar la Mobile World Capital com a dinamitzadora del negoci de continguts audiovisuals.
Valora la proposta
6
Catalunya, un país "creator friendly"

Les indústries creatives, lligades a l’estil de vida de les persones, representen un percentatge important i, cada cop més, creixent, de l'economia mundial. Les indústries creatives abasten una àmplia gamma d'àrees que comprenen diversos sectors: arquitectura, editorial, disseny, audiovisual, productes informàtics, aplicacions mòbils i videojocs, arts i artesanies, música, moda i roba, mobles i interiorisme i publicitat.

Com ho farem?
 • Defensa i promoció dels creadors en la constitució de la República Catalana.
 • Impuls d’un codi de conducta per promoure el comportament legal a internet que promocioni els continguts legals mitjançant plataformes de descàrrega en línia atractives i competitives per al públic i que, al mateix temps, redueixi el crim connectat amb la infracció del dret d’autor (copyright).
 • Pla transversal d’inversió en indústries creatives que impliqui la CCMA i àrees de govern com Empresa i Coneixement, Innovació i Recerca, Cultura i Hisenda. Aquest pla ha d’implicar creixement en exportacions, ocupació i productivitat.
 • Legislació que acabi amb pràctiques abusives de la indústria que van en detriment dels creadors. Per exemple: acabar amb l'opacitat de les tirades de les editorials, combatre la segregació del dret de comunicació pública de la resta de drets d’autor que practiquen moltes productores…).
 • Impulsar un programa educatiu d’adquisició de competències en nous mitjans (new media) que faciliti que els estudiants de primària i secundària adoptin un rol de creadors i de consumidors crítics de nous mitjans.
 • Promoure que els centres d’ensenyament superior ofereixin una comprensió de les noves oportunitats tecnològiques i que es converteixin en una base per a la col·laboració dels seus estudiants, formant equips de treball, després de la graduació.
 • Pla per al foment de la TV connectada, per modernitzar el panorama televisiu català. Ha de permetre accelerar la transició d’un teleespectador passiu a un usuari actiu que pugui participar fins i tot en el procés de creació.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos