La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

COOPERACIÓ PAU I SOLIDARITAT

UNA REPÚBLICA SOLIDÀRIA COMPROMESA AMB LA PAU I ELS DRETS HUMANS

La República Catalana serà solidària, internacionalment responsable, compromesa amb la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans. Una República que pot esdevenir un referent internacional en la defensa dels drets col·lectius dels pobles mitjançant el diàleg i la no-violència. En l’actual context, caldrà rellançar el model català de cooperació al desenvolupament i incorporar els valors solidaris de la societat catalana en l’estratègia d’internacionalització com a carta de presentació del nou estat al món, presentant-nos com un actor responsable, compromès amb el desenvolupament, la pau, els drets humans i la justícia universal.
 

Els pilars de la nova república

1
Una República solidària que assumeix la seva responsabilitat internacional

La República Catalana s’ha de posar a l’avantguarda de la comunitat internacional per al desenvolupament i per a la promoció de la pau i la resolució pacífica i democràtica dels conflictes, tot augmentant l’ajuda oficial al desenvolupament fins assolir el 0,7 % del PIB un cop disposi de tots els seus recursos econòmics i s’hagi estabilitzat l’economia del nou Estat.

Com ho farem?
 • Elaborant un pacte per la cooperació al desenvolupament, la pau i la solidaritat amb tots els nivells de l’Administració Pública i la societat civil que fixi el grau de responsabilitat de cada actor.
 • Augmentant els pressupostos de cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacionals de la República Catalana i dels ens locals fins assolir el 0,7 % d’ajuda oficial al desenvolupament.
 • Promovent una cooperació concertada amb les ONG, els moviments socials i el teixit associatiu català, tot reforçant-ne la base social, l’autonomia econòmica i la projecció internacional.
Valora la proposta
2
Actuar coherentment davant dels reptes globals de desenvolupament humà

Catalunya ha de participar en el debats sobre els grans reptes globals del desenvolupament humà, ha de ser un actor estratègic en la posada en marxa de l’agenda post 2015 i, alhora, s’ha de guiar pel principi de coherència de polítiques amb el desenvolupament, vetllant perquè les seves polítiques comercials, industrials, mediambientals o de qualsevol altre tipus no impactin negativament en el que s’ha assolit amb les polítiques de cooperació i solidaritat internacionals.

Com ho farem?
 • Desplegant una estratègia de multilateralisme actiu i participant en els debats de la comunitat internacional sobre el paradigma del desenvolupament, l’eficàcia de l’ajuda, la reducció de les desigualtats, l’eradicació de la pobresa i el finançament del desenvolupament.
 • Orientant la política pública de cooperació a l’agenda, potenciant la cooperació delegada i concentrant-nos sectorialment seguint les recomanacions de divisió del treball.
 • Aplicant una estratègia integral de coherència de polítiques amb la política de cooperació al desenvolupament, la pau i la solidaritat internacionals, que incorpori indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació clars, transparents i verificables pel Parlament i la societat civil.
Valora la proposta
3
Un model de seguretat humana compromès amb la pau

Catalunya ha de contribuir a la construcció d’un paradigma de seguretat humana més global i multidimensional que la simple defensa militar. Per això, la República Catalana elaborarà un sistema de defensa i seguretat civil, incorporant les agendes de pau, seguretat, desarmament i desnuclearització tot participant activament amb la comunitat internacional en aquests àmbits.

Com ho farem?
 • Constituir un sistema de defensa i seguretat civil, que sigui adequat pel que fa al nombre d’efectius, proporcionat respecte de les amenaces i els perills reals, ben coordinat en les seves funcions de policia, informació, control, protecció civil i gestió d’emergències i que, alhora, esdevingui garantia d’uns valors democràtics, per assegurar llibertat i justícia a la ciutadania.
 • Posar en marxa un sistema d’intel·ligència, informació, prevenció i anticipació que analitzi les amenaces i les causes profundes de la violència i les seves manifestacions i que treballi per eradicar-les a l’interior i col·labori internacionalment per eradicar-les també a l’exterior.
 • Desplegar una agenda de cooperació per a la seguretat europea i mundial, a partir de la participació activa en organitzacions multilaterals no militars i contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora dels conflictes violents, donant suport a processos inclusius de diàleg, de negociació i de pau, i vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i del dret humanitari internacional.
 • Desplegar una política d’acció humanitària activa i de suport a les persones refugiades.
Valora la proposta
4
Un referent a la Mediterrània de resolució de conflictes

Catalunya ha de compartir els aprenentatges del seu procés d’independència com a referent per a la resolució no violenta de conflictes a la Mediterrània. S’ha d’estimular la posició de Barcelona per al debat de les diferents faccions i visions als conflictes del nord i el sud.

Com ho farem?
 • Definir una agenda d’assumpció de debats dels conflictes mediterranis als organismes internacionals presents al nostre territori, així com als centres d’estudi i els espais de debat (CGLU, CIDEM. IeM...).
 • Promocionar les iniciatives, en l’àmbit local, de polítiques de pau i defensa dels Drets Humans.
 • Construir un referent d’espai per a la resolució de conflictes i la intermediació al nostre país.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos