La república que farem

Tria un tema i fes la teva aportació:

MEMÒRIA HISTÒRICA

UNA REPÚBLICA AMB MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

La República Catalana ha de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys als familiars de les víctimes del franquisme. La República haurà de ser exemplar en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys als seus familiars.
 

Els pilars de la nova república

1
Veritat , justícia i reparació

La Catalunya del segle xxi avança amb peu ferm cap a la consolidació nacional. Però la construcció de la República Catalana no restarà completa fins que no se solucionin els greuges i les injustícies que van patir els ciutadans de Catalunya com a conseqüència de l’aixecament militar feixista del 17 de Juliol de 1936, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista.
El nou Estat haurà d’assumir els conceptes de veritat, justícia i reparació universal com a base de les polítiques de memòria. La futura República Catalana estarà compromesa amb la justícia universal.

Com ho farem?
 • Elaboració d’una llei de memòria històrica per impulsar polítiques de memòria que sigui referent a tot el món democràtic.
 • Recollir a la constitució catalana el precepte de justícia universal, per tal d'impartir justícia als crims comesos contra la humanitat.
 • Una inversió estatal descentralitzada i proporcional al volum de víctimes conjecturades, que impulsi una política activa d’exhumació de restes, identificació de cossos i recerca de noves possibles fosses.
 • La dotació pressupostària per implantar bancs d’ADN descentralitzats, per ubicar-los tan a prop com sigui possible dels familiars de les víctimes.
 • Derogació a Catalunya de les lleis espanyoles d’amnistia de 15 d’octubre de 1977 i la Llei orgànica 1/2014, de 13 de març, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a la justícia universal, així com de les seves conseqüencies. Demanar igualment a l’estat espanyol la derogació d’aquestes lleis.
Valora la proposta
2
Exigir l’assumpció de responsabilitats per part de l’Estat espanyol en la repressió

Exigir a l’Estat espanyol un actitud de disculpa, revisió i rescabalament.

Com ho farem?
 • Anul·lació de les condemnes imposades per consells de guerra sumaríssims franquistes per haver estat dictades sense cap mena de garantia processal. Ratificar l'aprovació de la llei d’anul·lació dels judicis franquistes, presentada a tràmit al Parlament de Catalunya el passat 19 d'octubre, a proposta de diverses entitats memorialistes i referendada per tot el parlament Català el passat 29 de Juny.
 • I en especial, demanar a l’estat Espanyol l’anul·lació del judici al President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, i palesar la diferència de tractament rebut d’Alemanya i França d’una banda i de l’Estat espanyol de l’altra.
 • Fer públic el reconeixement a les persones assassinades arran de judicis sumaríssims i que passin de la consideració de reus condemnats a víctimes.
 • Instar a l’estat espanyol per tal que compleixi els postulats de les Nacions Unides en lo referent a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.
Valora la proposta
3
Una memòria republicana de llarg abast

Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones que, al llarg dels darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva vida– per assolir una societat més justa i lliure.

Com ho farem?
 • Incorporar al currículum educatiu la formació en valors de memòria.
 • Fer esment especial, en actes i publicacions, del paper de la dona, tant com a víctima directa com en el seu paper de víctima col·lateral de la repressió patida pels homes.
 • Eliminació del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i equipaments, dels noms dels qui van col·laborar en l’aixecament contra la República i dels responsables de la repressió. Tanmateix, instar els ajuntaments on Franco és encara fill adoptiu, que facin la reparació oportuna mitjançant una moció i un acte de desgreuge al represaliats pel franquisme.
 • Establiment i creació d’espais i centres de memòria on es puguin veure les accions i els fets durant tota la dictadura franquista.
 • Promoure a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conseqüències de l’aixecament militar del 17 de Juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com l’explicació de les accions fetes i les que falta per fer i promoure per fer complir els conceptes de veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat dels represaliats i potenciar les polítiques de no-repetició.
 • Contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del país.
 • Potenciar que el Memorial Democràtic sigui l’eina efectiva que pugui dur a terme totes aquestes polítiques de memòria.
Valora la proposta

Fes la teva aportació

Tens cap idea per a millorar el nou país? A Esquerra Republicana volem rebre les teves aportacions sobre la nostra proposta de nou país. Envia'ns un correu a [email protected] i fes-nos arribar la teva opinió.

Tots els eixos